S.P.A. - Kemp 2024

Airsoftový tábor

O co jde na SPA-Kempu?

Náš spolek pořádá letní tábory zaměřené na vojenství a airsoft. Jedná se o tábory plné výcviku, scénářových her, získávání praxe v dovednostech potřebných při orientaci v přírodě, pomoci druhým lidem a samotném přežití. Tábor simuluje klasický vojenský výcvik, který je samozřejmě uzpůsoben možnostem a výchově mládeže a v neposlední řadě jejich zábavě. Jak již bylo minulý rok, budou opětně dvě akademie Veterán a Junior. Program pro obě skupiny bude stejný, pouze s rozdílem náročnosti a rychlosti výcviku.

Co nabízí náš airsoftový tábor?

Nabízíme navázání přátelských vztahů, získání nových zkušeností a poznatků z konkrétních oblastí vojenství. Zdokonalení fyzické zdatnosti běžnými cvičebními postupy, podporu soběstačnosti a kázně. Dále předání znalostí a praktických dovedností v oblasti orientace v terénu, první pomoci, bezpečné manipulace s airsoftovou zbraní, základních principů dětské sebeobrany a taktiky boje v bezpečných airsoftových podmínkách, apod... 

Ceník

S.P.A . - Kemp 2024

Rekreační pobyt na letním dětském airsoftovém táboře

         8.390,- 

Sourozenecká sleva

Za každé dítě dostanete slevu 10 % (tj. -839 Kč )

839,- 

Pronájem airsoftové zbraně

V ceně je zahrnuto:
zbraň + zásobník + akumulátor + ochr. brýle + pytlík kuliček

1.200,- 

F A Q

Frequently Asked Questions, neboli často kladené dotazy. Připravili jsme si pro Vás  10 nejčastějších dotazů.

Nejčastěji se ptáte

1Je potřeba dítěti kupovat kanady, když je využije pouze na dobu tábora?
Je lepší, když dítě kanady má, ale vystačí si i s pevnou obuví – trekové boty, pohorky. Chodí se i dlouhé trasy a někdy v nepříznivých podmínkách. Čím lepší a pevnější obuv, tím menší riziko úrazu dítěte a podchlazení. Tenisky neradi vidíme, co se týče akcí v lese.
2Moje dítě nemá zbraň, je možné si ji půjčit?
Ano, společnost zabývající se airsoftovými zbraněmi, bude pronajímat za poplatek 1 200 Kč. V ceně je zahrnuto: zbraň 1x zásobník, 1x akumulátor, 1x balení munice (4000 ks. kuliček) a servis zbraně. Na místě, během tábora, bude možno kuličky dokoupit.
3Kolik bude potřeba kuliček na tábor?
Doporučujeme vzít si s sebou na tábor dva pytlíky kuliček. V případě další potřeby se dají zakoupit na místě.
4Mé dítě má speciální dietu, bude pro něj zajištěna strava, či mu musíme nakoupit potraviny?
Dítěti je možné zajistit naším spolkem speciální dietu (diabetes, celiakie...). Konkrétní požadavky na základě dohody.
5Když pojedou sourozenci, dostanou nějakou slevu?
Pokud máte dvě děti a obě budou chtít jet, každé dítě dostane 10% slevu z celkové ceny tábora.
6Jaké základní vybavení má mít dítě?
Musí mít pevnou obuv, jak již bylo zmíněno výše (kanady, trekové boty). Dále je zapotřebí mít maskáče libovolného vzoru, ochranné brýle či masku, pokrývku hlavy, baterku. Je vhodné dítěti zabalit i teplejší oblečení (nejlépe termoprádlo) kvůli noční akci.
7Můžu své dítě navštívit?
Ve smluvních podmínkách je v 8. Odstavci bod e) uvedeno následující: „V průběhu tábora není doporučeno děti navštěvovat (návštěva může mmj. vyvolat následnou psychickou nepohodu dítěte). V případě návštěvy si provozovatel si vyhrazuje právo umožnit kontakt dítěte výhradně s rodinnými příslušníky (kontakt s kamarády, spolužáky apod. nebude v průběhu konání tábora z bezpečnostních a provozních důvodů zprostředkován). Návštěvy však zakázat zcela nemůžeme.
8Můžu dítěti dát s sebou na tábor elektroniku?
Ve smluvních podmínkách je v 8. Odstavci pod bodem d) uvedeno následující: „Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety, ipady a přenosné videopřehrávače a televizní přijímače.“
9Jaké má mít dítě kapesné?
Doporučené kapesné pro dítě je do 1.000,- Kč (na táboře bude možnost výletu za občerstvením v obci, dále bude možno na místě dokoupit kuličky do zbraní).
10Je vhodný tábor i pro dívky?
Samozřejmě dívky vítáme na našem táboře. Je důležité si však uvědomit, že dívky podstupují stejný program jako chlapci i s výcvikem a je tedy na Vás, zda Vaše dcera to zvládne.